Vil etablere nasjonalt hospice for alvorlig syke barn på Eg