Blandet mottakelse for nytt Utøya-forslag

Minnesmerket over Utøya-ofrene bør ligge på Utøyakaia, mener AUF og 22. juli-støttegruppa. Regjeringen er positiv – men naboene stiller seg på bakbeina. 

På Utøyakaia, i bitende kulde, presenterte AUF-leder Mani Hussaini og leder for støttegruppa Lisbeth Røyneland torsdag sitt forslag til løsning for et minnested etter 22. juli-terroren. 

De vil etablere et minne over de 69 ungdommene som mistet livet i tragedien der, på tomta som AUF eier. Fra ferjeleiet ser man rett ut på Utøya. 

– AUF har observert striden om minnesmerket fra sidelinjen i lang tid. Vi i AUF og støttegruppa har følt at vi ikke kan se på at en vanskelig prosess blir enda vanskeligere i en ydmykende og uverdig rettssak, sier Hussaini.

Naboene på Utstranda har gått til sak mot staten for å stanse den planlagte oppføringen av minnesmerket "Memory Wound" på Sørbråten. Etter planen skal partene møtes i Ringerike tingrett 25. april.

Sanner har sansen 

Både kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre så vel som Koro, som har det overordnede forvaltningsansvaret for statens samling av kunst i offentlige rom, mener det er fornuftig av AUF og støttegruppa å prøve å få til et kompromiss om det omdiskuterte minnestedet.

– Jeg har stor sans for dette forslaget. Dette stedet er så sentralt for den tragiske dagen, sier Sanner. Han vil raskt få i stand et møte med naboer, Hole kommune og lokale interesser for å se om forslaget lar seg realisere. Kommunalministeren håper spørsmålet kan bli avklart før sommeren.

Støre berømmer på sin side AUF og støttegruppa for å tenke nytt når det gjelder 22. juli-minnesmerket.

– Jeg håper regjeringen tar tilbudet på alvor og gjør nødvendige vurderinger av hvordan det kan gjennomføres, sier Støre til NTB. 

Tor Einar Fagerland, som leder Institutt for historiske studier ved NTNU, mener det er vesentlig at et minnested blir plassert på et sted med direkte tilknytning til hendelsen.

– En plassering her på kaia vil være i tråd med internasjonal praksis, hvor minnesteder plasseres på steder med direkte tilknytning til hendelsen som skal minnes. Stedet vil i kraft av sin historie oppleves som et meningsfullt sted, sier Fagerland, som var til stede på Utøyakaia torsdag.

Ikke spurt

Naboene på Utstranda reagerer imidlertid sterkt på at verken AUF eller støttegruppa har rådført seg med dem før forslaget ble presentert. De var heller ikke invitert til torsdagens pressekonferanse.

– Jeg er veldig skuffet. Det er veldig belastende at de aldri kommuniserer med naboene – at de alltid tar dette gjennom pressekonferanser som vi ikke er informert om, sier Dag-Kjetil Holtane-Berg til NTB.

 Han bor bare et steinkast unna Utøyakaia. 

– Vi vil ikke ha et minnesmerke langs Utstranda rett ved naboer som var direkte involvert den dagen, og som håper å komme seg videre. Vi vil ha hverdagen tilbake slik AUF har fått lov til å få Utøya tilbake, sier Holtane-Berg, som henvendte seg direkte til Sanner med beskjed om at nå må staten begynne å høre på dem. 

Uforståelig 

Også naboenes advokat Harald Stabell er svært kritisk til at naboene heller ikke denne gangen er blitt tatt med i diskusjonen i forkant. 

– Det er uforståelig for dem og det er uforståelig for meg at de ikke velger riktig prosess nå heller. Saksbehandlingen er den samme som de tidligere har tatt selvkritikk på. Jeg skjønner ikke at de ikke har lært at de ikke tar kontakt med dem som er berørt, før de går ut i mediene, sier Stabell til NTB.

Rettssaken i april vil gå sin gang, understreker han. 

– Naboene og velforeningen er ikke imot et minnesmerke i Hole like ved Utøya, men man kan ikke flytte det rett i fleisen på andre nye naboer. Resultatet kan bli at vi bare får enda flere tapere, sier Stabell, som peker på at naboenes alternative forslag til plassering av et minnested aldri er blitt diskutert av departementet eller støttegruppen. 

Åpent sår

For de etterlatte har krangelen om minnesmerket vært svært vanskelig, sier Røyneland.

– Jeg håper vi nå kan enes om et nasjonalt minnested og unngå en opprivende rettssak, sier hun til NTB. 

(©NTB)