Arsiema Tezare Birkedal, som kom til Norge som flyktning i 2007, arbeider nå i introduksjonsavdelingen i Kristiansand kommune. Hun har selv vært gjennom introduksjonsprogrammet på Kongsgård skolesenter. Her er hun i ferd med å hjelpe et par fra Russland som er på tampen av sitt introduksjonsprogram. De planlegger framtiden og lurer på hva som skal skje når programmet er ferdig. Arsiema Tezare Birkedal, som kom til Norge som flyktning i 2007, arbeider nå i introduksjonsavdelingen i Kristiansand kommune. Hun har selv vært gjennom introduksjonsprogrammet på Kongsgård skolesenter. Her er hun i ferd med å hjelpe et par fra Russland som er på tampen av sitt introduksjonsprogram. De planlegger framtiden og lurer på hva som skal skje når programmet er ferdig. Foto: Kristin Ellefsen

Flyktningbyen Kristiansand