Kritisk mangel på foster­hjem: – Vi er avhengig av å samar­beide, for vi klarer ikke dette alene

Bufetat jobber nå med å rekruttere flere fosterhjem. På Sørlandet er det blant annet innledet et samarbeid med Agder og Telemark bispedømme. Fra venstre; Merete Helgemo Lindtner (leder for team rekruttering i fosterhjemstjenesten i Bufetat, region sør), Ellen Ølness Nadim (regiondirektør Bufetat sør) og Stein Reinertsen (biskop i Agder og Telemark bispedømme). Foto: Kristin Ellefsen