• Elin Ileby Nakstad setter opp 20 minutter til de fleste pasientene. Vanligvis har hun 20 pasienter pr. dag. I tillegg kommer timevis med papirarbeid hver eneste dag. FOTO: Signe Dons

Fastlegene: – Vi gjør kontorarbeid for sykehusleger

Fastlege Elin Ileby Nakstad tok imot første pasient klokken 08 og hilste farvel til den siste ved 16-tiden. Da ventet 56 e-poster og 153 blodprøvesvar. Kontorarbeid stjeler stadig mer av fastlegenes tid.