Elin Ileby Nakstad setter opp 20 minutter til de fleste pasientene. Vanligvis har hun 20 pasienter pr. dag. I tillegg kommer timevis med papirarbeid hver eneste dag. Elin Ileby Nakstad setter opp 20 minutter til de fleste pasientene. Vanligvis har hun 20 pasienter pr. dag. I tillegg kommer timevis med papirarbeid hver eneste dag. Foto: Signe Dons

Fastlegene: – Vi gjør kontorarbeid for sykehusleger