Ved Karuss skole er det nå gult nivå på barnetrinnet og rødt nivå på ungdomstrinnet. Her sitter rektor Hege Ose i møtet med ressurslærerne torsdag. Til høyre; Tonje Grødum. Ved Karuss skole er det nå gult nivå på barnetrinnet og rødt nivå på ungdomstrinnet. Her sitter rektor Hege Ose i møtet med ressurslærerne torsdag. Til høyre; Tonje Grødum. Foto: Kristin Ellefsen

Skoler på rødt nivå: – Innstilt på at det kan vare i mer enn 14 dager