– Barn trenger kunnskap for å være trygge, og de trenger det fra de er små