Matsentralen Sør har fått låne lagerplass av Stormberg i Sørlandsparken for å lagre alle julepakkene som skal deles ut. Her står daglig leder Andreas Jølstad og Linda Marvold (frivillig) og ser på alle eskene som har blitt pakket. Matsentralen Sør har fått låne lagerplass av Stormberg i Sørlandsparken for å lagre alle julepakkene som skal deles ut. Her står daglig leder Andreas Jølstad og Linda Marvold (frivillig) og ser på alle eskene som har blitt pakket. Foto: Kjartan Bjelland

Matsen­tralen Sør skal dele ut 3200 julepakker til vanske­ligstilte