Matsen­tralen Sør skal dele ut 3200 julepakker til vanske­ligstilte

Matsentralen Sør har fått låne lagerplass av Stormberg i Sørlandsparken for å lagre alle julepakkene som skal deles ut. Her står daglig leder Andreas Jølstad og Linda Marvold (frivillig) og ser på alle eskene som har blitt pakket. Foto Kjartan Bjelland