Nytt tilbud gjør at Monica (27) kan utdanne seg i Setesdal