Tilfellet har kobling til det pågående utbruddet i Europa. Vedkommende fikk symptomer etter hjemkomst og tok selv kontakt med helsetjenesten. Prøven er analysert ved Oslo universitetssykehus.

Helsetjenesten i hjemkommunen til den smittede har sammen med FHI gjennomført smittesporing. Risiko for videre smitte anses som svært lav, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Oslo universitetssykehus har etablert diagnostikk for apekoppervirus. De første prøvene sendes også til Folkhälsomyndigheten i Sverige for kvalitetssikring, opplyser FHI.

– Helsetjenesten forberedt

Av hensyn til den smittedes personvern vil myndighetene ikke opplyse om kjønn, alder og bosted til vedkommende, og heller ikke hvor den smittede har vært på reise.

Instituttet har tidligere sagt at et utbrudd av apekopper kan håndteres uten at sykdommen klassifiseres som allmennfarlig smittsom sykdom.

– Det er ikke uventet at vi har fått et tilfelle av apekopper i Norge, og helsetjenesten er forberedt på det, sier Helena Niemi Eide, som er lege i FHI.

Påvist i naboland

De vanligste symptomene er feber og nedsatt allmenntilstand etterfulgt av utslett og lymfeknutehevelse. De fleste blir friske uten behandling, og kun i sjeldne tilfeller ser man alvorlig sykdom eller dødsfall.

Apekopper er vanligst i en del land i Vest- og Sentral-Afrika, men det er nå et pågående utbrudd i flere land. Det er tidligere blitt påvist apekopper i både Danmark, Sverige og Finland.

Helsedepartementet har opplyst at Norge vil få en andel av apekopp-vaksinene som EU skal anskaffe.

I forrige uke uttalte Verdens helseorganisasjon (WHO) at allmennheten ikke har noen grunn til å være bekymret for sykdommen, og at de fleste tilfellene vil gi et mildt sykdomsforløp.