• Den skadde hunngaupa som ble avlivet på Straume i Valle mandag hadde trolig brukket den høyre framfoten. Den veide 15,5 kilo, FOTO: Peter Hermansen, Statens Naturoppsyn

Ei kule endte gaupas lidelser

Ei gaupe som hadde komplisert brudd i den høyre foten og hoppet rundt på tre bein, ble avlivet ved Straume i Valle mandag morgen. Det vil få betydning for fellingskvoten foran neste års gaupejakt.