– Det Jehovas vitner gjør, er langt ut over rimelighetens grenser