Den mørkerøde streken viser Nye Veiers alternative trasé for ny E 39 fra Mandalselva gjennom Lindesnes og til Lyngdal. Traseen går lenger inn i landet enn hva som ble vedtatt i kommunedelplanen. Den mørkerøde streken viser Nye Veiers alternative trasé for ny E 39 fra Mandalselva gjennom Lindesnes og til Lyngdal. Traseen går lenger inn i landet enn hva som ble vedtatt i kommunedelplanen. Foto: Nye Veier / Cowi

Kan spare 800 millioner på alternativ E 39-trasé