Bransjesværingen 4Service kjøper opp Tidy Crew i Kristiansand, som framfor alt driver med renhold. F.v. Thor Richard Gjermunds, som nå blir driftssjef Agder i 4Service, styremedlem og medeier Harald Hagvåg i Tidy Crew og direktør Patrick Malnes fra 4Service. Bransjesværingen 4Service kjøper opp Tidy Crew i Kristiansand, som framfor alt driver med renhold. F.v. Thor Richard Gjermunds, som nå blir driftssjef Agder i 4Service, styremedlem og medeier Harald Hagvåg i Tidy Crew og direktør Patrick Malnes fra 4Service. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Tidy Crew kjøpt opp av sværing