Hadja Tajik (Ap) mener det er flere forhold ved Nicolai Tangens ansettelsesavtale som representantskapet i Norges Bank må se nærmere på. 
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Hadja Tajik (Ap) mener det er flere forhold ved Nicolai Tangens ansettelsesavtale som representantskapet i Norges Bank må se nærmere på. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ap: Fortsatt uavklarte spørsmål om Tangen

Arbeiderpartiets Hadia Tajik mener representantskapet må gå inn i flere spørsmål når de vurderer ansettelsesavtalen mellom Norges Bank og Nicolai Tangen.

– Tangen vil med denne avtalen utvilsomt nyte godt av å ha eierposter i et fond som er registrert i skatteparadis, sier hun.

Et hovedpoeng i Tangens avtale som ny oljefondssjef, er at uavhengige mellommenn skal sikre at han holder armlengdes avstand fra sine eierinteresser.

Tajik mener avtalen langt fra svarer på alle spørsmål som har dukket opp i saken.

Hva er realismen og etterprøvbarheten i at Tangen ikke skal ha informasjon om forvaltningen av AKO-fondene? Og hva er formålet med stiftelsen som skal forvalte hans utbytte? lurer hun på.

– Det er avgjørende for den videre tilliten til Tangen som oljefondssjef at de avgrensninger som blir gjort i dag, er tilstrekkelige for å forhindre interessekonflikter, sier hun.

Avtalen som påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen har undertegnet med Norges Bank, kunne neppe vært strengere, mener Frp.

– Ut ifra det som ble presentert på pressekonferansen synes jeg ansettelsesavtalen er svært streng og kvitterer ut det som er av problemstillinger, sier Hans Andreas Limi, som sitter i finanskomiteen på Stortinget for Frp.

Han mener avtalen betyr at Tangen i praksis blir «bundet på hendene og får bind for øynene».

– Han vil bli helt avskåret fra innflytelse og informasjon rundt sine egne investeringer. Jeg tror faktisk det ikke er så mange som hadde godtatt en slik avtale – den er svært inngripende overfor Tangen. Skulle man gått lenger enn dette, måtte Tangen nærmest frasagt seg hele sin formue, mener han.