På dette ferske dronebildet ses både ny og eldre boligbebyggelse på Lund. En masteroppgave fra UiA dokumenterer at hver femte, brukte leilighet som ble solgt i bydelen i perioden 2010–2018, ga tap for selger. For leiligheter som er mindre enn ti år gamle, gjaldt det hver fjerde enhet. På dette ferske dronebildet ses både ny og eldre boligbebyggelse på Lund. En masteroppgave fra UiA dokumenterer at hver femte, brukte leilighet som ble solgt i bydelen i perioden 2010–2018, ga tap for selger. For leiligheter som er mindre enn ti år gamle, gjaldt det hver fjerde enhet. Foto: Kjetil Samuelsen

Her selges hver femte brukte leilighet med tap