Det kan gå mot nedleggelse av ovnshusproduksjonen ved Fiven Norge AS i Lillesand. Det vil i så fall medføre tap av inntil 30–40 arbeidsplasser. Det kan gå mot nedleggelse av ovnshusproduksjonen ved Fiven Norge AS i Lillesand. Det vil i så fall medføre tap av inntil 30–40 arbeidsplasser. Foto: Kjartan Bjelland (arkiv)

Miljøkrav kan koste 30–40 jobber