Her er to innleide mobilkraner i ferd med å løfte sin «slektning», ei av de to skinnegående og automatiserte kranene, inn gjennom taket på det nye kobberelektrolyseanlegget hos Glencore Nikkelverk. 28 tonn veier løftet og klaringen på begge sider inn gjennom taket er én millimeter på hver side. Når krana har fått påmontert alt utstyr og er klar til innsats, veier den 39 tonn. Passende nok omfatter utsikten også blokkene i Kobberveien på Tinnheia. Her er to innleide mobilkraner i ferd med å løfte sin «slektning», ei av de to skinnegående og automatiserte kranene, inn gjennom taket på det nye kobberelektrolyseanlegget hos Glencore Nikkelverk. 28 tonn veier løftet og klaringen på begge sider inn gjennom taket er én millimeter på hver side. Når krana har fått påmontert alt utstyr og er klar til innsats, veier den 39 tonn. Passende nok omfatter utsikten også blokkene i Kobberveien på Tinnheia. Foto: Kjartan Bjelland

Milepæl for Nikkel­verkets milli­ardpro­sjekt