Gaute Sjusdal i Ventair Solutions AS mener å ha teknologi som løser en rekke utslippsproblemer, deriblant PAH, som Saint-Gobain Ceramic Materials sliter med. Gaute Sjusdal i Ventair Solutions AS mener å ha teknologi som løser en rekke utslippsproblemer, deriblant PAH, som Saint-Gobain Ceramic Materials sliter med. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Mener å kunne rense PAH