Sentrale mennesker i Skandia Greenpower, som blir å finne på Oslo Børs fra mandag, og som har fått en oppmuntring med på veien i form av kraftig overtegning. F.v. kommunikasjonsansvarlig Marit Høigilt, konsernsjef og gründer Gunnar Norheim, administrerende direktør Arnt Aske i datterselskapet Skandia Smarthus og finansdirektør Anne Gunn Kirkhus Olsen. Sentrale mennesker i Skandia Greenpower, som blir å finne på Oslo Børs fra mandag, og som har fått en oppmuntring med på veien i form av kraftig overtegning. F.v. kommunikasjonsansvarlig Marit Høigilt, konsernsjef og gründer Gunnar Norheim, administrerende direktør Arnt Aske i datterselskapet Skandia Smarthus og finansdirektør Anne Gunn Kirkhus Olsen. Foto: Kristin Ellefsen

Kristiansandsselskap på børs - kraftig overtegnet