Ett av MacGregors åpenbart dyre pionerprosjekter: fortøynings- og forankrings utstyr til verdens første autonome, elektriske containerskip, Yara Birkeland. Utstyret presterer å fortøye skipet til kai, uten mannskap hverken om bord eller på kaia. Det skal også kunne ankre opp uten folk om bord. Ett av MacGregors åpenbart dyre pionerprosjekter: fortøynings- og forankrings utstyr til verdens første autonome, elektriske containerskip, Yara Birkeland. Utstyret presterer å fortøye skipet til kai, uten mannskap hverken om bord eller på kaia. Det skal også kunne ankre opp uten folk om bord. Foto: MacGregor (arkiv)

Stygt fra MacGregor