Her er Gimletrolls løyperyddergruppe i sving høsten 2020. Selv om det er dugnadsjobbing, trengs jo penger til materialer og utstyr. Nå sørger Sparebanken Sør for en ny finansieringskilde. Her er Gimletrolls løyperyddergruppe i sving høsten 2020. Selv om det er dugnadsjobbing, trengs jo penger til materialer og utstyr. Nå sørger Sparebanken Sør for en ny finansieringskilde. Foto: Stein Coward

Sparebanken Sør oppretter turstifond