Bøylefoss Kraftstasjon i Froland utgjør Arendals Fossekompanis historiske opphav. Men i dag er kraftproduksjon bare en bitte liten del av hva det børsnoterte konsernet steller med. Bøylefoss Kraftstasjon i Froland utgjør Arendals Fossekompanis historiske opphav. Men i dag er kraftproduksjon bare en bitte liten del av hva det børsnoterte konsernet steller med. Foto: Arendals Fossekompani

Fossekompaniet splitter aksjene