Applica flytter ut av lokalene på Vigeland og tar med seg 30 ansatte til Mandal. Det sier administrerende direktør Erlend Knutsen (i midten). Jørn Bersvendsen (t.v), spesialist innen computer vision og Arild Løvendal, team leader Applica Consulting. Bildet er tatt på Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad. Applica flytter ut av lokalene på Vigeland og tar med seg 30 ansatte til Mandal. Det sier administrerende direktør Erlend Knutsen (i midten). Jørn Bersvendsen (t.v), spesialist innen computer vision og Arild Løvendal, team leader Applica Consulting. Bildet er tatt på Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad. Foto: Applica

Etter 39 år i Lindesnes flytter hjørnesteinsbedrift til Mandal