Arne Mikalsen i kontrolltårnet på Lista flystasjon, med utsikt til en svær flyplass og havet utenfor. Han ser et aktuelt «business-case» i flylagring. Arne Mikalsen i kontrolltårnet på Lista flystasjon, med utsikt til en svær flyplass og havet utenfor. Han ser et aktuelt «business-case» i flylagring. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Vil lagre fly på Lista