Etter 50 1/2 år i jobben pensjonerer Alcoa Listas yrkeshygieniker Dagfinn Kroslid seg. Heretter får han mer tid til sin viktigste hobby, humanitært arbeid. Etter 50 1/2 år i jobben pensjonerer Alcoa Listas yrkeshygieniker Dagfinn Kroslid seg. Heretter får han mer tid til sin viktigste hobby, humanitært arbeid. Foto: Jacob J. Buchard

Pensjonist etter 50 1/2 år ved Alcoa Lista