Slik lyder originalteksten til dette bildet fra januar 2019: «Da var handelen i boks; Møller-datteren Katalysator kjøper 70 prosent av aksjene i OneCo-konsernet. F.v. OneCos konsernsjef og hovedgründer Marvin Jensen, OneCos forretningsutviklingsdirektør Arnstein Moy, Øyvind Schage Førde, som er styreleder i Møller-familiens holdingselskap Aars AS og styremedlem i datterselskapet Katalysator AS, investeringsdirektør Kim N. Strømsborgi Katalysator og Jon Pran som er adm.dir. i samme selskap.» Siden har OneCo kjøpt opp det norske Relacom, nå også det svenske. Slik lyder originalteksten til dette bildet fra januar 2019: «Da var handelen i boks; Møller-datteren Katalysator kjøper 70 prosent av aksjene i OneCo-konsernet. F.v. OneCos konsernsjef og hovedgründer Marvin Jensen, OneCos forretningsutviklingsdirektør Arnstein Moy, Øyvind Schage Førde, som er styreleder i Møller-familiens holdingselskap Aars AS og styremedlem i datterselskapet Katalysator AS, investeringsdirektør Kim N. Strømsborgi Katalysator og Jon Pran som er adm.dir. i samme selskap.» Siden har OneCo kjøpt opp det norske Relacom, nå også det svenske. Foto: Jacob Buchard

OneCo kjøper i Sverige