Bildet er fra 2011, da Siem Amethyst ble døpt ved Silokaia i Kristiansand. Ankerhåndteringsfarkosten inngår fortsatt i Siem Offshores flåte. Bildet er fra 2011, da Siem Amethyst ble døpt ved Silokaia i Kristiansand. Ankerhåndteringsfarkosten inngår fortsatt i Siem Offshores flåte. Foto: Reidar Kollstad (arkiv)

Forsiktig Siem-optimisme