Slik vil Wind of Change bli seende ut. Det er et spesialskipet for installasjon og vedlikehold av offshore vindturbiner som TTS i Kristiansand skal levere kran, gangvei og et sentralt kontrollsystem til. Alt representerer teknologiske nyvinninger. (Gangveien kan være litt vanskelig å få øye på, der den ligger rett under horisonten og har nesten samme farge, men den strekker seg altså fra skipet og over mot vindturbinfundamentet.) Slik vil Wind of Change bli seende ut. Det er et spesialskipet for installasjon og vedlikehold av offshore vindturbiner som TTS i Kristiansand skal levere kran, gangvei og et sentralt kontrollsystem til. Alt representerer teknologiske nyvinninger. (Gangveien kan være litt vanskelig å få øye på, der den ligger rett under horisonten og har nesten samme farge, men den strekker seg altså fra skipet og over mot vindturbinfundamentet.) Foto: TTS

Gjennombruddskontrakt for «rest-TTS»