Koronapandemien har endret sørlendingers handlemønster. Lisa Dahl Jahnsen og Kjell Bentestuen bruker blant annet mer penger på mat, vin og restaurant enn tidligere. Koronapandemien har endret sørlendingers handlemønster. Lisa Dahl Jahnsen og Kjell Bentestuen bruker blant annet mer penger på mat, vin og restaurant enn tidligere. Foto: Richard Nodeland

– Bruker mer penger på mat og vin