Elkems forsknings- og testfasiliteter på Fiskaa står sentralt når regjeringen nå, i første omgang, bevilger 21,5 millioner kroner til FutureMat - et sørlandsk «katapultsenter» som skal fremme utvikling av materialteknologi, også for små og mellomstore bedrifter. Elkems forsknings- og testfasiliteter på Fiskaa står sentralt når regjeringen nå, i første omgang, bevilger 21,5 millioner kroner til FutureMat - et sørlandsk «katapultsenter» som skal fremme utvikling av materialteknologi, også for små og mellomstore bedrifter. Foto: Reidar Kollstad (arkiv)

Nye millioner til sørlandsk materialteknologi