På dette bildet fra 2018 står Nissan Leaf-er klare til å bli overlevert sine eiere. Hva som skjer med batteriene når resten av bilen er moden for skraphaugen, er en utfordring som Agder Energi nå har engasjert seg i. På dette bildet fra 2018 står Nissan Leaf-er klare til å bli overlevert sine eiere. Hva som skjer med batteriene når resten av bilen er moden for skraphaugen, er en utfordring som Agder Energi nå har engasjert seg i. Foto: Tor Mjaaland (arkiv)

Agder Energi vil gjenvinne Nissan Leaf-batterier