Disse har bestemt seg for å gjøre noe med den elendige likestillingssituasjonen i sørlandske direktørkontorer og styrerom. Det er klart for Women in business. Foran f.v. Ingrid Michalsen som er redaktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Vibekke Hellesund som er styremedlem i foreningen og til vanlig økonomidirektør hos Hennig-Olsen Is, deretter Næringsforeningens administrerende direktør Anita S. Dietrichson. Bak f.v. Nina Torjesen, som representerer Girl Geek Dinners og som jobber hos Evry til vanlig, Bente Løvaas fra Node Eyde Women (NEW), til daglig hos Node, Tone Nævestad som er nestleder i Kompetansenett Agder (KAN) og ellers hos DNB, Berit Rian som er administrerende direktør for Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og til slutt Janne Clausen Ree. Hun representerer kvinnenettverket Dina, normalt arbeider hun hos Sparebank 1 SR-Bank. Nina Moland Andersen (Color Line) og Helle Mellingen (Vest-Agder fylkeskommune) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Disse har bestemt seg for å gjøre noe med den elendige likestillingssituasjonen i sørlandske direktørkontorer og styrerom. Det er klart for Women in business. Foran f.v. Ingrid Michalsen som er redaktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Vibekke Hellesund som er styremedlem i foreningen og til vanlig økonomidirektør hos Hennig-Olsen Is, deretter Næringsforeningens administrerende direktør Anita S. Dietrichson. Bak f.v. Nina Torjesen, som representerer Girl Geek Dinners og som jobber hos Evry til vanlig, Bente Løvaas fra Node Eyde Women (NEW), til daglig hos Node, Tone Nævestad som er nestleder i Kompetansenett Agder (KAN) og ellers hos DNB, Berit Rian som er administrerende direktør for Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og til slutt Janne Clausen Ree. Hun representerer kvinnenettverket Dina, normalt arbeider hun hos Sparebank 1 SR-Bank. Nina Moland Andersen (Color Line) og Helle Mellingen (Vest-Agder fylkeskommune) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Rune Øidne Reinertsen

– Nå må vi virkelig få gjort noe med dette her