Åremålet gjelder for en periode på inntil seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt som Justis— og politidepartementet bestemmer.Odd Olsen Ingerø er sysselmann på Svalbard, og er tidligere politimester i Fredrikstad og Sør-Varanger.

Kriminalpolitisentralen (Kripos) var historie fra årsskiftet, og Kripos-sjef Arne Huuse trekker seg. Det nye organet heter Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (Nye Kripos).

Det særskilte etterforskningsprosjektet CATCH inngår i det nye særorganet, som også har sekretariatsfunksjonen for Rådet for samordnet bekjempelse av organisert kriminalitet (ROK). Politiets datakrimsenter inngår også i Nye Kripos. (©NTB)