Det er resultatet av Jensens vurdering om å sette ned et såkalt «hurtigarbeidende utvalg» som på kort tid skal gi politikerne råd og innstillinger om delingsøkonomien, melder Dagens Næringsliv.

Deløkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper på internett. Selskapene stiller nettsted og mobilapplikasjon, oftest gratis, til rådighet for tilbydere og kjøpere, noe som reduserer transaksjonskostnadene. Drosjenæringen og hotell— og overnattingsnæringen har opplevd å bli utfordret av mobilapplikasjoner som Uber og Airbnb.

Det er flere problemstillinger rundt tjenestene som leveres av applikasjonene. For det første har ikke politikerne bestemt seg om Uber er lovlig eller ikke. Hittil er inntil 24 av Ubers «partnersjåfører» blitt avskiltet av politiet i Oslo. For det andre er det ubesvarte spørsmål rundt om hvordan personer som tilbyr tjenester i delingsøkonomien skal betale skatt. Dessuten vil utvalget sannsynligvis se nærmere på hvordan rettighetene til den nye typen arbeider skal ivaretas i økonomien. (©NTB)