— De sju landene har begått feilgrep ved ikke å implementere nye regler i saker som berører asylsøknader og mottaksapparat for asylsøkere, uttaler EUs migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos.

Avramopoulos varsler at de sju landene kan bli ilagt heftige bøter hvis de bringes inn for retten.

Kommissæren kritiserer også manglende framgang i Hellas og Italia når det gjelder registrering og behandling av migranter som kommer til disse to landene. Hellas og Italia er de viktigste innfallsportene for flesteparten av migrantene og flyktningene som forsøker å komme seg videre inn i EU.

Når det gjelder Hellas, peker Avramopoulos på at landet må bedre mottaksforholdene, tilgangen på rettshjelp og tilrettelegge bedre slik at andre EU-land kan sende asylsøkere tilbake til Hellas når dette landet var det første medlemslandet de først kom til. Dublin-regelverket må overholdes, konstaterer kommissæren.

Bekymringen øker også fordi verken Hellas eller Italia ennå ikke har fått på plass nødvendige tiltak som kan ta unna strømmen av mennesker som er ventet når sommersesongen kommer. (©NTB)