— En tredje rullebane vil gi store ringvirkninger og er samfunnsøkonomisk lønnsom, skriver Avinor sammen med de andre transportetatene i sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP).

I planen går etatene inn for halvering av klimautslippene fra transportsektoren innen 2030. Ifølge forslaget er imidlertid ikke det til hinder for å bygge ut landets største flyplass.

— Klimagassutslippene som følge av en tredje rullebane må sees i forhold til alternativene til utbygging, og opp mot forventninger om teknologisk utvikling og innfasing av biodrivstoff, heter det i forslaget.

Den forklaringen er ikke god nok for Miljøpartiet De Grønne, som ber samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om å skrote forslaget.

— Tross løfter om miljøfremskritt er flynæringens grønnhet foreløpig bare som noen gresstuster på rullebanen. Selv biodrivstoff vil ikke kunne dekke mer enn en brøkdel av flynæringens energibehov, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson. (©NTB)