Norgerhaven fengsel nord i Nederland åpnet porten for norske fanger 3. september, og i januar i år var det fylt opp med 242 fanger dømt i Norge. Prislappen for fengselet i 2016 er beregnet til mellom 280 og 280 millioner kroner, ifølge Bergens Tidende.

Den aller største utgiften de fire månedene fengselet var åpent i fjor var selve leien av fengselsplassene, som kostet 85 millioner kroner. Staten brukte omkring fire millioner kroner på drift, blant annet på lønn til norske ansatte. Transportkostnadene beløp seg til 9,5 millioner kroner.

— Det er ikke fornuftig å bruke disse pengene utenfor Norge. En burde heller bruke penger på å bygge fengsel her i landet, sier Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

I Nederland koster et døgn i fengsel rundt 3.000 kroner.

— Prismessig svarer en fengselsplass i Nederland til det samme som en nyopprettet plass i Norge, sier assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet til avisen. (©NTB)