Norges EU-ambassadør Bjørn Grydeland opplyser dette til Bergens Tidendes nettutgave etter at han i ettermiddag hadde hatt møter med EU-kommisjonen i Brussel.Dette er en gledelig nyhet for Norge, og spesielt for oppdrettsnæringen. Vi har fått gjennomslag for det vi har arbeidet med i lang tid. Saken er ikke formelt avgjort på EU-siden, men jeg regner det som sikkert at eksporten kan gå uten restriksjoner senest fra 1. mars, sier Grydeland.

EU-kommissær Pascal Lamy opplyste under møtet at EU har besluttet å oppheve restriksjonene fordi man ikke finner grunnlag for å fortsette dem.