70 sauer er tatt av ulv i Hedmark, skriver Nationen.– Hvis jaktlaget hadde fått ro i første runde, så hadde livet til rundt 30 sauer blitt spart, sier beite— og utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit, Kari Anne Haxrud Wilberg.

Hun ber myndighetene gripe inn mot denne type aksjoner.

Også Løten og Vang beitelag i Hedmark reagerer på aksjonistenes oppførsel.

– Jaktlaget opplever gang på gang at ulveaksjonister oppsøker dem under jakten. De kjører fram og tilbake med biler, de tuter og bråker, roper og går inn i jaktområdet, sier Ulf Skårholen som er nestleder i Løten og Vang beitelag. Han mener at aksjonistene dermed skremmer vekk ulven.

I beitelaget er det 40 som har sau, åtte av disse flokkene slippes ut i det aktuelle området i Hedmark. I slutten av mai opplevde bøndene at 40–50 sauer enten ble funnet drept, eller måtte avlives. Statens naturoppsyn dokumenterte at det var ulv som sto bak. Deretter ga Direktoratet for naturforvaltning fellingstillatelse for ulv.

I juni ble på nytt 30 sauer tatt av ulven. (©NTB)