– Det er viktig at vi har en kontinuerlig debatt om en våpenlov som hindrer at skytevåpen faller i gale hender, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen til Bergens Tidende. Hun mener dagens våpenlov er streng nok når det gjelder anskaffelser, men vil ha på plass to andre tiltak:

– Det trengs bedre rutiner for å gjøre politiet oppmerksomme på personer med så alvorlige psykiske lidelser at de kan komme til å skade seg selv eller andre. Personer som ikke har vært aktive skyttere eller jegere på en stund, bør følges opp og eventuelt fratas lisensen, mener hun.

Vidar Nilsen, jaktkonsulent i Norges Jeger— og Fiskerforbund, sitter i regjeringens våpenlovutvalg, som skal revidere den eksisterende våpenloven.

– Vi skal ha en totalgjennomgang av alt som inngår i våpenloven, samt alt av forskrifter og rundskriv som er kommet siden loven trådte i kraft. Etter Utøya vil det også være naturlig å reise en del nye problemstillinger, sier Nilsen.

Utvalget vil blant annet gjennomgå rutinene for tilbakekalling av våpenlisenser.

– Skyttermiljøene har kommet med innspill om psykiske lidelser og hvor lenge man kan være inaktiv før man mister våpenlisensen. Dette er noe vi skal diskutere og forhåpentlig legge fram forslag på før jul, sier Nilsen. (©NTB)