Midlene ble bestemt utdelt til såkalt avbøtende tiltak da den endelige beslutningen om utbyggingen ble tatt 2. juli i fjor. Olje— og energiminister Ola Borten Moe (Sp) har nå avgjort fordelingen.Det interkommunale selskapet Hardangerrådet disponerer 18,1 millioner kroner av potten. Kvam kommune får 32,2 millioner kroner, Ulvik 20,3 millioner kroner, Granvin 17,4 millioner kroner, Samnanger 8,2 millioner kroner og Eidfjord 3,7 millioner kroner.

Potten til de enkelte kommunene er fordelt etter antall mastepunkter og antall meter kraftledning. Det har også vært en høringsrunde i forkant. Departementet har gitt Statnett i oppdrag å utbetale beløpene så snart som mulig. Det er ikke lagt føringer for bruken av midlene.

I februar vurderte fire uavhengige utvalg det dit hen at sjøkabel er mulig, men at det blir langt dyrere enn luftspenn. Hordaland fylkeskommune uttalte i februar at potten bør økes til 500 millioner kroner.

Etter en kort høringsrunde konkluderte daværende olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) med å opprettholde vedtaket om luftspenn. (©NTB)