Elva ble behandlet med den såkalte aluminiumsmetoden senest på våren i fjor, etter to behandlinger på våren og høsten 2005. Siden da har det pågått et friskmeldingsprogram med tre innsamlinger av laks i året. I forbindelse med dette programmet ble parasitten påvist på en lakseunge som ble samlet inn 16. oktober.Direktoratet for naturforvaltning (DN) ser svært alvorlig på situasjonen, selv om identifikasjonen av parasitten ikke er ferdig. Torsdag blir det klart om parasitten er den samme typen gyrodactylus salaris som var i Lærdalselva før aluminiumsmetoden ble iverksatt.

DN vil avvente Veterinærinstituttets endelige rapport før nye tiltak vurderes. (©NTB)