Etter å ha avhørt rundt 20 vitner, mener politiet å kunne se flere mulige motiver for ugjerningen, men ønsker ikke å spekulere gjennom mediene før de har noe konkret å bygge på, opplyste politiinspektør Ole Bjørn Sakrisvold i Vestfold politidistrikt på et pressemøte på politihuset i Tønsberg mandag ettermiddag.— Vi mener å ha kartlagt hendelsesforløpet på de forskjellige åstedene og har fått vitneforklaringer som peker i flere retninger når det gjelder et mulig drapsmotiv. Men vi ønsker ikke å gå ut med detaljer inntil vi ser et entydig motiv, sier Sakrisvold til NTB.

Det er spekulert på om drapene kan være et såkalt utvidet selvmord, at den 38 år gamle drapsmannen hadde en psykiatrisk forhistorie og at han dessuten hadde vært involvert i flere voldsepisoder i Norge og utlandet. Politiet har så langt ikke gjort etterforskningsfunn som understøtter disse momentene.

— Etter det vi vet, har han ikke hatt en psykiatrisk forhistorie, i hvert i fall ikke de siste årene. Vi er gjort kjent med opplysningene om påståtte voldsepisoder både fra vitner og gjennom mediene, men har så langt ikke fått svar fra Kripos som kan bekrefte dette, sier Sakrisvold.

Politiinspektøren opplyser at det heller ikke er gjort funn av selvmordsbrev eller lignende som støtter opp om teorien rundt et planlagt selvmord. (©NTB)