Bistandsarbeidere har imidlertid sett tegn til normal virksomhet. Et fly fra det australske luftforsvaret har fløyet over det katastroferammede området. Mannskapet mener antallet omkomne og skadene etter syklonen ikke var så ille som fryktet.På bakgrunn av det vi har sett, er det skader på boligene, avlinger og hager. Men det er ikke tegn til skader eller dødsfall, selv om vi bare kan rapportere hva vi så fra 150 meters høyde, sier en hjelpearbeider.

Vår vurdering er at det ikke er nødvendig å foreta flyslipp av nødhjelp, tilføyde han.

Bistandsarbeiderne som i dag fløy over de stormherjede Salomon-øyene så folk som fisket eller reparerte husene sine. De så ingen tegn til en tragedie på småøyene Anuta og Tikopia.

Mange av husene bar riktignok tydelig preg av tropestormen Zoes herjinger, og hvert eneste tre på de to øyene så ut til å være knekt tvers av.

Nødhjelp har ennå ikke nådd fram til øyene, som er blant verdens mest isolerte. De mistet kontakten med utenverdenen etter at syklonen Zoe herjet området med en vindhastighet på opptil 300 km/t. Alle radioforbindelser ble brutt.