Selskapet er i Stavanger tingrett dømt til å betale Esso til sammen 512,5 millioner kroner pluss renter, mens Esso bare må ut med drøye 23 millioner.Smedvig gikk til søksmål mot Esso da oljeselskapet hevet kontraktene knyttet til "Balder" etter levering. Kravet var 2,6 milliarder kroner fordi offshoreselskapet mente Esso urettmessig hadde hevet kontrakten.

Esso krevde på sin side 2,75 milliarder kroner fordi oljeselskapet mente "Balder" var full av feil og mangler. I den 1.100 sider lange dommen slås det fast at Essos heving av kontraktene var berettiget.