KRISTIANSAND: At det gikk godt for næringslivet i landsdelen i fjor, kommer også til uttrykk gjennom det faktum at arbeidsledigheten ble betydelig redusert. Agder er den del av landet som kan vise til den relativt sterkeste reduksjonen. Men ledigheten på Agder ligger fortsatt noe over landsgjennomsnittet.

Det er ventet at sysselsettingen, bedriftenes behov for flere ansatte, kommer til å øke utover i 2005. Rapporten er gitt ut i samarbeid mellom de to fylkeskommunene, Aetat, NHO og LO på Agder, Innovasjon Norge og SpareBank 1 SR-Bank. Den blir sendt bedrifter og foretak, og er fritt tilgjengelig for interesserte.