VENNESLA: Mange av de som er med i ungdomsbedriften ApoTeakar-byrå UB på Vennesla, har allerede fått tilbud om sommerjobb i apotek.— Det er kommet som et naturlig resultat av måten vi har tedd oss på når vi ha vært ute i jobb.Det mener en av de som jobber i bedriften, og ser ingen grunn til å være beskjeden.En annen legger raskt til at det er de som ønsker å jobbe, som blir plassert ut i de jobbene som ungdomsbedriften får tilbud om.- Dermed er det motiverte ungdommer som kommer ut i arbeidslivet, sier hun.Ungdomsbedriften ApoTekar-byrå består av de 15 elevene i VK2 som har valgt utdanning som apotekteknikere. Ungdomsbedriften har tilbudt vikartjenester for apotek i elevenes nærmiljø. Det har resultert i at rundt 7.000-8.000 kroner har passert gjennom bedriftens regnskaper. Største utbetaling til en enkelt medarbeider er på ca. 2.000 kroner.Nå satser ApoTekar-byrået på å gjøre seg sterkt gjeldende under fylkesmessa for ungdomsbedrifter.Hjemmebaserte tjenester, som husarbeid av ulik art, vasking og handling, står på kjøreplanen når ungdomsbedriften «En hjelpende hånd» er i aksjon.- Nylig har vi fått et slikt oppdrag som vil strekke seg over lengre tid, og som vi håper at noen vil føre videre på egen hånd, sier Margrethe Bakke, daglig leder for En hjelpende hånd. Disse ungdomsbedriftene avvikles når skoleåret går mot slutten, og det oppdraget hun sikter til, er hos en hjelpetrengende i Vennesla. Vedkommende vil ha behov for hjemmebaserte tjenester, også etter at ungdomsbedriften har «pakket sammen». Derfor håper man at noen vil føre oppgaven videre.Også En hjelpende hånd er tungt engasjert i forberedelsene til fylkesmessen for ungdomsbedrifter 10. mars.- Det ligger mye arbeid og omtanke i utformingen av både stand og det øvrige materiale, sier de med hjelpende hender. Også denne ungdomsbedriften har fått meget gode tilbakemeldinger fra dem de har utført oppdrag for. Selv er de for beskjedne til å framheve akkurat det. Men læreren deres, Anne Løvik, synes det er fint om det komme ut til allmennheten.