Dommene kan ikke ankes inn for noen sivil rettsinstans, heter det i kunngjøringen fra Pentagon. Men i samsvar med vanlig rettspraksis skal de tiltalte anses som uskyldige, inntil det motsatte er bevist.Domstolene skal kalles militærkommisjoner, og skal bestå av mellom tre og sju offiserer fra USAs væpnede styrker. De amerikanske planene om militær rettergang bak lukkede dører og uten ankerett har vakt skarpe internasjonale protester.

Domstolene blir opprettet for å behandle saker mot folk som mistenkes for å stå bak terrorangrepene mot New York og Washington 11. september i fjor. Mannen USA mistenker for å stå bak angrepene, Osama bin Laden, er fortsatt ikke funnet.

USA holder i dag 300 personer som ble tatt til fange under felttoget i Afghanistan fengslet på en amerikansk militærbase på Cuba. Vel 250 andre holdes fanget av de amerikanske styrkene i Afghanistan.