Sterkere advarsler på snus

Oslo (NTB): Fra mai endres advarslene på snusbokser. Da skal det ikke lenger stå på boksene at snus «kan være» helseskadelig, men at snus «er helseskadelig og avhengighetsskapende».

Publisert Publisert
  • NTB

Det er EU som har besluttet dette, og endringen trer i kraft i mai neste år.

​— Grunnen til at formuleringen skal endres er at det har kommet ny forskning på snus og helseskader siden det forrige direktivet i 2001. I tillegg har det kommet mer forskning på helseadvarslenes effekt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

I november i fjor kom Nasjonalt folkehelseinstitutt med en rapport som konkluderer med at snus er kreftfremkallende og øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen, spiserøret og munnhulen. Graden av økt kreftrisiko henger sannsynligvis sammen med hvor tidlig man begynner med snus, hvor ofte og mye man bruker og hvor mange år man bruker snus.

  • Vi er bekymret for økningen i snusbruk blant unge og mener at bestemmelsene i EU-direktivet vil bidra til å gi ungdom riktig informasjon. Mange unge tror at snus er mindre helseskadelig enn det er fordi det står «kan være helseskadelig» på snusboksene, sier Guldvog og peker på at det er særlig bekymringsfullt at det stadig blir flere unge jenter som snuser.

— Det kommer stadig mer forskning som viser at snusing i svangerskapet er farlig for barnet. Det kan føre til redusert fødselsvekt, økt risiko for prematur fødsel og dødfødsel. Snus er avhengighetsskapende, og for mange er det vanskelig å slutte når de blir gravide. (©NTB)

Publisert